Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ändra fakturadatum

Varje månad kan vårdgivarna skicka en faktura till TVE på de registrerade åtgärder som har godkänts. Om vårdgivaren av någon anledning inte kan skicka fakturan inom den ordinarie faktureringsperioden kan användare på Tandvårdsenheten förlänga faktureringsperioden.

...

De vårdgivare som redan skickat faktura under den givna perioden kommer inte kunna skicka ytterligare en faktura trots att fakturerings datum ändras.

Åtgärdskodspriser

När vårdgivare registrerar vårdåtgärder manuellt på ett vårdärende visas valbara åtgärder i en valbox. En översikt över de åtgärder som visas och deras pris finns tillgänglig för TVE-handläggaren.

...