Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Den första sidan som visas efter inloggning är Min sida. Sidan innehåller en länk till denna manual för Libretto och där länkar till manualer, frågor och svar samt genvägar till ofta använda funktioner. Där finns också nyheter och information från Tandvårdsenheten riktad till dig som användare samt en länk till nyhetsarkivet för att se gamla nyheter.

Image RemovedImage Added