Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

En gång per månad, senast den 25:e varje månad, ska konsulten skicka in sin faktura till tandvårdsenheten. Konsulten kan skapa och skicka sin faktura från fliken Fakturering / Tandreglering: Konsult / Skicka ny faktura. Om det finns ärenden att fakturera kommer detta att indikeras med en asterisk ( * ) på respektive flik.

I denna bild räknar systemet ut hur mycket pengar som konsulten kan fakturera för sitt/sina urvalsområden och konsulten anger egen fakturareferens och skickar fakturan via Skicka faktura-knappen.
I exemplet nedan fakturerar konsulten två avtal (9593 och 9472). Varje avtal består av två belopp, ersättning december 2016 och avdrag december 2016. Ersättningen avser 1/12 av årsersättningen för avtalet och avdraget består av 1/12 av årsavdraget för t.ex. elektronisk utrustning.
 

...