Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Fyll i patientens personnummer (ååååmmdd‐xxxx ååååmmdd-‐xxxx eller ååååmmddxxxx) och tryck på hämta. Namn och adress visas för patienten. För patienter med skyddade uppgifter visas endast ”Skyddade personuppgifter”.
  2. Den mottagning som användaren är kopplad till visas i rutan Ny vårdgivare. Om användaren har behörighet till fler mottagningar visas en lista där den mottagning där patienten ska listas väljs.
  3. Fyll i kryssboxen ”Jag försäkrar att det för detta barn...” och klicka på knappen Lista patient.
  4. Barnet listas hos vårdgivaren och ett meddelande om patientens eventuella tidigare vårdgivare visas.

...