Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sök fakturor

Här kan TVE-handläggaren söka fram inskickade fakturor utifrån ett antal olika parametrar. Innehållet i fakturan kan sedan öppnas upp via länken Visa.

Visa faktura

Kliniker och summerat belopp presenteras i den övre delen. Via länken Visa fakturadetaljer kan de ingående åtgärderna presenteras under fakturadetaljer.

Attestera fakturor

Alla fakturor som har skickats in måste attesteras. TVE-handläggaren kan göra detta under fliken attestera fakturor. Här listas alla fakturor som behöver attesteras. Genom att markera de fakturor som TVE-handläggaren vill attestera kan han välja att attestera flera fakturor på samma gång. Genom att klicka i den allra översta kryssrutan markeras alla eller ingen. Det är även möjligt att attestera fakturor genom att gå in på dem en och en och attestera dem på detta sätt.

Utbetalningar

Alla fakturor som skickats till TVE kan nu exporteras till en Raindance-fil. Detta kan TVE-handläggaren göra via länken Exportera fakturor.

...