Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Arbetsflöde

Image Modified

Efter det att en tandregleringscheck har blivit godkänd av konsult och patienten fått brev hemskickat om vårderbjudande avseende tandreglering hanterar ortodontisten detta enligt följande:

...

TVE-handläggaren kan söka fram en check utifrån olika sökparametrar och därefter öppna upp checken och kontrollera innehållet via länken Visa.

Image Modified

Visa check

Här visas checkinformationen. Bilden är uppdelad i 2 flikar Checkuppgifter och Behandling 1(om checken är en dubbelcheck eller har fortsatt i en check2-remiss som godkänts finns även fliken Behandling 2).

Checkuppgifter

Image Modified

Behandling 1 och 2

Image RemovedImage Added

Återställa en avbruten check

TVE kan återställa en check som har avbrutits och på så sätt backa till det tillstånd som checken hade innan den avbröts. Detta görs via att söker fram checken och öppnar den och på checkuppgift-fliken klickar på knappen Återställ avbruten check.

Image Modified

Filer till tryckeri

...

Klickar man på länken Ej skyddade patienter visas detaljer i filen.

Image Modified

Filer till undersökningsföretag

...

TVE tar sedan denna fil och laddar över till undersökningsföretaget som skickar ut formulär till patienterna.

Image Modified