Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sök fakturor

Här kan man söka fram fakturor som skickats till TVE och öppna upp fakturadetaljer via länken Visa

Utbetalningar

Alla fakturor som skickats till TVE från Käkortopeder läggs upp i en utbetalningsfil den 1:a varje månad.

...