Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sök vårdgivare

På denna sida kan ni, med hjälp av olika sökparametrar, söka efter vårdgivare. Genom att trycka på en vårdgivares namn så kommer man till Visa/Redigera vårdgivare.

Export

  • Resultatet går att exportera till Excel genom att klicka på pilen bredvid "Sök"-knappen och välja "Sök och exportera till Excel".

Ny/Redigera vårdgivare

På denna sida kan ni skapa nya, eller redigera, vårdgivare.

Vårdgivaruppgifter

Här fylls bland annat vårdgivarens organisationsnummer, namn och ekonomiska relation i.

Adresser och notering

Här fylls vårdgivarens avtalsadress och besöksadress i.

Interna noteringar kan fyllas i. T.ex. om det behövs mer information om vårdgivaren, organisationen avvecklats eller om mer kontaktuppgifter behövs fyllas i som inte får plats i avtalsadress/besöksadress.

Vårdtyp

Används för att lägga till vilka vårdtyper vårdgivaren är auktoriserad inom. Kliniker till en paraplyorganisation har bara tillgång till de aktiva vårdtyper paraplyorganisationen har. Se kapitel "Vårdtyper" för ytterligare information.