Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

För att söka fram utfärdare markerar du menyvalet Intyg och kort och väljer Sök utfärdare.

Systemet visar då sidan Sök utfärdare.

Det finns många följande parametrar att välja mellan:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Kommun
  • Stadsdel
  • Arbetsplats
  • Titel
  • Visa även inaktiva - Visar även inaktiva vårdgivare

Efter att du fyllt i de önskade parametrar du önskar fylla i trycker du på klickar du på Sök. Sökresultatet visas då. Här finner du information om de utfärdare du valt att söka fram, du ser även hur många intyg varje utfärdare utfärdat. Genom att trycka på den lilla Excelsymbolen högst upp till höger i sökresultatet exporterar du hela resultatet till Excel.

Knappen Återställ rensar sökresultatet samt alla ifyllda sökparametrar.