Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Ändra fakturadatum

Varje månad kan vårdgivarna skicka en faktura till TVE på de registrerade åtgärder som har godkänts. Om vårdgivaren av någon anledning inte kan skicka fakturan inom den ordinarie faktureringsperioden kan användare på Tandvårdsenheten förlänga faktureringsperioden.

  1. För att ändra möjligheten för vårdgivare att skicka faktura klickar du på ”Ändra” för den period som fakturering skall utökas för.
  2. Fält för att redigera datum då fakturering är tillåten visas.
  3. När datum är ändrat, klicka på ”Spara ändring”.
  4. Det går att ångra valet innan ändringen är sparad. Då sker ingen förändring för faktureringen.

De vårdgivare som redan skickat faktura under den givna perioden kommer inte kunna skicka ytterligare en faktura trots att fakturerings datum ändras.

Åtgärdskodspriser

När vårdgivare registrerar vårdåtgärder manuellt på ett vårdärende visas valbara åtgärder i en valbox. En översikt över de åtgärder som visas och deras pris finns tillgänglig för TVE-handläggaren.

Här visas även vilka åtgärdskoder som kräver förhandsbedömning.

  • No labels