2.1 Kunskapstest (Region Dalarna)

Som ny utfärdare i Region Dalarna behöver ett kunskapstest göras för att få tillgång till systemets funktioner.

  1. Vid inloggning finns det en länkar till kursmaterial samt kunskapstest. Efter att ha gått igenom kursmaterialet behöver kunskapstestet göras genom att klicka på länken:

     

  2. Efter att ha läst välkomstsidan startas kunskapstestet genom länken Starta kunskapstest

  3. Svara på samtliga frågor i testet.

  4. Godkänns kunskapstestet så behöver du logga ut och in i systemet för att få tillgång till de funktioner du har rättighet till.