6.1. Kunskapstest (Region Dalarna)

 1. För att administrera kunskapstest för utfärdare som ska använda systemet går du till Admin / Kunskapstest:

   

 2. Väl inne i sidan för att administrera kunskapstestet finns det möjlighet att slå på och av denna funktion. Giltighetstiden anger hur länge en användare kan ha tillgång till systemets funktioner efter avklarat test. Aktuella frågor listas längst ner med möjlighet att klicka in sig för att redigera frågan samt svarsalternativen.

   

 3. Klickar man på “Lägg till fråga” möts man av följande gränssnitt:

  Fyll i ordningen med en heltalssiffra och skriv frågans innehåll. Efter att du sparat frågan kommer det dyka upp en ny knapp under Svarsalternativ:

   

 4. Klickar du på denna knapp möts du av följande ruta:

  Skriv ett av de tänkta svarsalternativen samt bocka i om det svaret är rätt eller fel.

 5. Upprepa steg 4 genom att lägga till så många svarsalternativ som önskas:

   

 6. Försäkra dig om att Status test är samt att giltighetstiden är korrekt.