1.2.10 Uppdatera patientinformation (Region Dalarna, Region Norrbotten, Region Västmanland)

För vårdgivare

I Region Dalarna, Region Norrbotten och Region Västmanlands version av systemet kan man som vårdgivare med vårdtypen "Uppsökande verksamhet" uppdatera viss patientinformation, nämligen att ändra MHB-svar.
För att göra detta: Välj funktionen "Uppdatera patientinformation" i menyn "Tandvårdsstöd".

Sök fram patienten med hjälp av personnumret, och ändra svaret (Ja/Nej). Ändrar du till "Ja" för året, kommer patienten att visas på Aktivitetslistan för den vårdgivare som ansvarar för den
uppsökande verksamhet för det boende där patienten vistas. Ändrar du till "Nej" för året, kommer patienten inte att visas där. 

Klicka sedan på "Spara".

För kommunanvändare

Funktionen för att uppdatera patientinformation hittar du i menyvalet Uppdatera patientinformation. Funktionen används för att uppdatera information om en patient/brukare som redan har N-intyg.

Du kan inte uppdatera patientkategori med denna funktion. Vill du göra det måste du makulera intyget och utfärda ett nytt, se funktion Skapa nytt, ändra eller skapa kopia på tandvårdsintyg (N-intyg)

En sida visas där du skall ange patientens/brukarens personnummer, och därefter klicka på knappen Hämta patient. Följande sida visas därefter:


Därefter kan man administrera patientinformation genom att lägga till ytterligare uppgifter samt redigera befintlig information.

Det går bl.a. att ändra svar på frågan om munhälsobedömning ändra boendeenhet, lägga till kontaktpersoner,  göra en omplacering av patienten genom att välja en ny boendeenhet 
och fylla i ett giltigt placeringsdatum. Om detta görs så registreras omplaceringen i systemet när man klickar ”skicka in”.

Omplaceringsdatumet får inte ligga i framtiden och får inte heller vara längre tillbaka i tiden är datumet för senaste omplaceringen. Detta betyder att om patient A omplacerades 
den 31:a dec 2014 så kan det nya omplaceringsdatumet vara tidigast 1:a jan 2015.

När du är klar, klicka på knappen "Spara uppgifterna".