1.4.1 Lista nytt barn

På denna sida listar du ett nytt barn på din klinik. Ett barn måste listas på kliniken innan vårdrapportering kan göras för din klinik.

  1. Klicka på funktionen ”Lista nytt barn” i rullgardinsmenyn ”Barn och ungdom”. Systemet visar en sida där du skall ange barnets personnummer, och sedan klicka på knappen Hämta patient.
    Systemet kontrollerar att barnet är folkbokfört i länet. Om så inte är fallet visas ett meddelande, och barnet kan inte listas. När barnets data hämtats upp visar systemet barnets
    folkbokföringsadress, var barnet eventuellt varit listat tidigare fram till idag ("Tidigare vårdgivare"), samt en kryssruta för att försäkra att det finns en överenskommelse om vård på din klinik.
  2. Klicka därefter på knappa Skicka in. Systemet visar en bekräftelse på att barnet listats på din klinik. Information om att så skett kommer att visas för den klinik som barnet lämnat.
    I Region Norrbotten får vårdgivaren som barnet lämnat ett mail om detta. 
  3. Nu kan en ny patient listas genom att Du fyller i personnummer och klickar på knappen Hämta patient.
  4. När listningen är klar enligt ovan kan barnet sökas fram med funktionen ”Visa listade barn” 


Vid listning enligt ovan sker samtidigt avlistning hos tidigare vårdgivare, och listningsersättningen för barnet (kapitationsersättningen) övergår till den nya vårdgivaren vid kommande månadsskifte.
Barnets revisionsperiod följer barnet, vilket betyder att den nya vårdgivaren bör vara uppmärksam på när vårdrapport senast skall registreras för barnet.