1.4.2 Visa listade barn

Med denna funktion kan man se alla listade barn på sin vårdenhet, söka fram ett enskilt barn och exportera sökresultatet till Excel för hantering av datat utanför Symfoni vid behov.

Så här använder du funktionen:

 1. Klicka på Sökknappen utan att ange något i sökfilter-fälten för att se alla listade barn. Förklaringar:
  1. Reg.datum: den dag då barnet listades
  2. Rev.datum: sista dagen i aktuell revisionsperiod.
  3. Dagar kvar: Visar hur många dagar som återstår till Rev.datum, dvs till sista dagen för EPI-rapportering.
 2. Du kan söka upp ett enskilt barn via personnummer, för- respektive efternamn, stad (postort) eller postnummer. Du kan söka på del av personnumret, genom att ange de inledande sifforna,
  t ex 1998 matchar 1998xxxx-xxxx men inte xxxxxxxx-1998. Du kan även söka på Revisionsdatum. Alla barn som är listade har ett revisionsdatum som skapas av systemet
  (undantag: se pkt 1b ovan). Revisionsdatumet är specifikt för patienten och är det sista behandlingsdatumet i revisionsperioden som kan anges vid EPI-rapportering för att vårdenheten
  skall ha uppfyllt sitt åtagande enligt regelverk och avtal.
 3. Du kan klicka på pilen vid knappen Sök, och där finna ett val för att exportera sökresultatet till en Excelfil:
   


För att  se information om barnet, klickar Du på personnumret i listan, Systemet visar följande bild:

Ikonerna intill rubrikerna Nuvarande listning, Senaste EPI-rapport respektive Revisionsperioder är klickbara, och då expanderas eller minimeras visningen av sektionens information.
Förklaringar till informationen som visas:
-Nuvarande listning: Den vårdenhet där barnet är listat förnärvarande
-Senaste EPI: Den senaste EPI-rapport som finns registrerad i systemet. EPI-data skall registreras varje revisionsperiod. Här visas också vilken undersökningsåtgärd som är
rapporterad, 101, 111 eller 112
-Revisionsperioder: Här visas barnets nuvarande och tidigare revisionsperioder, samt om vårdrapport inrapporterats i tid (före sista datum i revisionsperioden). ”Exkluderad från revision”
betyder att barnet kan vara exkluderat från revision om det t ex flyttat in i länet och blivit listat när endast kort tid återstår av revisionsperioden