1.4.3 Visa listningshändelser

Denna funktion används för att se vad som hänt listningsmässigt under en period, t ex mellan två utbetalningstillfällen (månadsskiften). Det betyder att det är listningshändelser
mellan den sista dagen en månad och den sista dagen nästa månad som visas. Betalningskörning (dvs. systemet skapar upp fakturor) baserat på listade barn görs automatiskt
av systemet varje månadsskifte. Därmed behöver inga fakturor skickas in från vårdgivare.

Förklaring till webbsidan:


  • Listan över listningshändelser tas ut i Excel direkt, genom att Du klickar på Sök/Exportera till Excel. Du kan välja vilken period Du vill se genom att välja kombinationen år och månad. Förklaring till vad som visas:
    • Totalt antal listade barn för vald månad: Här visas antal barn som var listade vid vald månads utgång. Listningsersättningen baseras på denna siffra.
    • Nya listade patienter för vald månad: visar nya barn som listats på vårdenheten under perioden
    • Avlistade patienter för vald månad: visar de barn som flyttat ut, avlidit eller listat om sig hos annan vårdenhet under perioden