1.4.4 Registrera vårdrapport manuellt

Manuell vårdrapportering finns som alternativ för de vårdenheter som inte vårdrapporterar via filinläsning.
Under revisionsperioden för ett barn skall vårdenheten registrera en Vårdrapport (EPI-rapport). Vad som skall registreras styrs av barnets ålder under revisionsperioden. Systemet
visar de parametrar som skall rapporteras för respektive ålder. För regler kring hur ofta 101 behöver rapporteras, hänvisas till Regionens regelverk.

 1. Klicka på Lägg till vårdrapport, och ange i bilden som visas barnets personnummer. Klicka på knappen Hämta patient. Observera att om det redan finns ett utkast till vårdrapport sparat
  för barnet så kan du inte registrera ytterligare ett utkast. Detta visas i ett meddelande i systemet.
  (Du kan också söka fram  barnet i funktionen Visa listade barn, och där klicka på knappen Rapportera vård)
 2. Systemet visar sedan en bild där du skall ange behandlingsdatum (undersökningsdatum) samt om us-åtgärden är en 101:a, 111:a eller 112:a. 
   
  Barnet måste vara listat på din klinik på behandlingsdatumet för att det skall gå att rapportera. 
 3. När du angivit datum och us-åtgärd öppnar systemet upp fälten för registrering av övrig vårdrapport.information. Parametrarna som skall anges varierar beroende på barnets ålder.
  Använd gärna TAB (tabuleringstangenten) för att hoppa till nästa parameter.
  (Det skiljer sig lite mellan landets regioner vilka värden som krävs i vårdrapporten, så nedanstående exempel kanske inte stämmer helt med din version av systemet)

  Systemet har också vissa valideringskontroller gällande vad som får skivas i de olika fälten. 
 4. I Region Västmanland finns det även möjlighet att mata in "Utförda åtgärder" sedan senaste inskickade vårdrapporten.
 5. Klicka på Spara utkast när allt är registrerat
  1. Systemet sparar informationen och lägger till en rad under Utkast längst ned på sidan. Upp till 20 st rapporter kan läggas in som utkast
 6. Ett utkast (en rad) kan tas bort genom att klicka på Ta bort i högerkolumnen, eller ändras genom att klicka på Ändraknappen och sedan Spara
 7. Du kan fortsätta lägga till upp till 20 vårdrapporter som utkast innan Du skickar in
 8. Därefter klickar Du på knappen ”Skicka in”, varpå systemet visar en bekräftelse på att vårdrapporterna har skickats in och sparar uppgifterna till databasen
 9. Om Du väljer att logga ut innan Skicka in har skett, ligger utkasten kvar kvar nästa gång Du loggar in
 10. När vårdrapport skickats in, får barnet en ny revisionsperiod. Detta kan ses om man går till Visa listade barn och söker fram barnet, alternativt i
  funktionen Ej inskickade vårdrapporter.
  Vårdrapportinformationen visas efter inskickningen på patientsidan, som nås via funktionen Visa listade patienter