1.4.5 Registrera vårdrapport via filinläsning

Vårdenheter som har många barn listade och därmed gör många vårdrapporteringar, kan slippa att registrera varje barn för sig manuellt. Istället kan man läsa in en fil med alla rapporter
för sin klinik, förutsatt att journalsystemet har en exportfunktion för detta som producerar en fil enligt fastställd specifikation.

 1. Klicka på knappen Choose File/Välj fil och väljer den fil som skall laddas upp. Därefter klickar Du på knappen Skicka in. Du kan också välja knappen ”Skicka in för validering endast”.
  I så fall valideras endast filen, men datat läses inte in i databasen. Det betyder att du först kan kontrollera att filen inte innehåller fel (felmeddelanden visas) för att därefter skicka in filen
 2. Systemet kontrollerar filen så att den innehåller korrekt data. Om det finns vårdrapporter som inte accepteras, skapas en ”felfil” som visas på sidan. I denna fil finns meddelanden
  om vilka vårdrapporter som inte accepterades samt orsak (t ex ”Barnet var inte listat på vårdenheten vid angivet behandlingsdatum” osv). Denna fil är underlag för kontroll och rättning
  hos vårdgivaren
 3. Systemet returnerar också en fil med alla vårdrapporter som accepterades av kontrollfunktionen. Denna fil kan sparas ned , laddas upp igen och skickas in genom att klicka på
  knappen Skicka in, som visas efter valideringskontrollen.

Du kan i efterhand söka fram de filer Du läst in, med funktionen Sök vårdrapportsfiler, som Du hittar i rullgardinsmenyn under Barn och ungdom i övre grå listen