1.4.6 Ej inskickad vårdrapport

Denna funktion kan användas för att se vilka vårdrapporter som ännu inte skickats in för olika barn och revisionsperioder. Genom att ange olika kombinationer av år och månad,
kan man få ett underlag för sin planering av behandling av barnen vad avser regionens krav på inrapportering.

  1. I exemplet ovan visar systemet alla barn med revisionsperioder som avslutas i Februari 2013. I Norrbotten visas rubriken "Åtgärd obl. innan" istället för "101 obl.", denna kolumn visar vilken åtgärd som måste utföras innan vilket datum. I Västerbotten visar listan huruvida en 101:a måste göras och rapporteras för revisionsperioden
    (kolumnen ”101 obl”) dvs undersökning av tandläkare krävs. Om 101:a inte är ett krav för revisionsperioden, kan antingen en 101:a eller 111/112 rapporteras. Med hjälp av
    denna lista kan vårdenheten få ett underlag för vilka barn som skall kallas och när, enligt landstingets regelverk. Finns utkast registrerat på barnet visas detta i listan.
  2. Du kan söka på en enskild patient med personnummer, efternamn eller förnamn, samt filtrera på Revisionsår och Revisionsmånad
  3. Du kan klicka på personnumret för en patient, och då visas patientsidan

Du kan t ex söka på en viss patient i kombination med ”Alla år”, då visar systemet alla revisionsperioder för patienten där  vårdrapport saknas.