1.4.7 Sök och visa fakturor för barn & ungdom

Faktureringen sköts automatiskt i systemet, utan att vårdgivaren behöver vidta speciella åtgärder. Fakturor skapas vid samma tidpunkt vid varje månads utgång (regionens tandvårdsenhet
kan informera om exakt när), baserat på de barn som då finns listade på vårdenheten.

Du kan söka på Eget fakturanummer (detta skapas automatiskt av systemet med formatet BoUTVÅÅÅÅMM), ett datumspann för fakturadatum, fakturanummer (även Räkningsnummer
kan anges i sökfältet, skapas av systemet) samt patientens personnummer. Om Du klickar i rutan ”Visa endast godkända fakturor” så visas alla fakturor som attesterats av
regionens tandvårdsenhet och därmed är klara för utbetalning eller har utbetalats.
För Barn- och ungdomstandvård motsvarar alltid ett Räkningsnummer ett Fakturanummer om vårdenheten är en fristående klinik. För ”paraplyorganisation” med flera vårdenheter
kopplade till sig i systemet, såsom Folktandvården, blir F-numret en samlingsfaktura ditt ett antal Räkningar för klinikerna hör.

För att se en faktura, klickar Du på ”Räkningsnr”

Systemet visar då vilka poster som ingår i räkningen för aktuell månad. Notera att vad som visas beror på vilken region du som vårdgivare jobbar mot. Vissa regioner har endast
kapiteringsersättning för listade barn i systemet, medan andra kan ha hantering av slutansvarsområdesersättningar, CNI-justeringar etc som särredovisas i räkningen. 

”Ersättningsperiod” anges med formatet ÅÅÅÅ-MM, där t ex 2016-04 avser ersättning för listade barn per april månads utgång. ”Antal” avser antal barn som omfattas av ersättningen.

Vid fakturakörningen skapar systemet en pdf-version av fakturan för ersättningsperioden. Du kan se fakturan i pdf-format, och spara ned eller skriva ut den.

Klicka på ”Ladda ner som pdf” i övre högra hörnet i fakturabilden. Acrobat Reader måste vara installerat på datorn för att kunna öppna fakturan i pdf-format.

Systemet öppnar ett fönster och visar fakturan i pdf-format. Fakturan kan sparas ned på din dator lokalt och givetvis skrivas ut.