1.4.8 Sök akutfakturaadress

Ibland utförs vård akut på barn som inte är –och inte skall bli- listat på vårdenheten. I dessa fall skall faktura skickas till den vårdenhet där barnet är listat.
För att söka fram adressen till denna vårdenhet, finns en funktion kallad ”Akutfaktura”.

  1. Ange behandlingsdatum och patientens personnummer, klicka därefter på knappen Hämta patient
  2. Systemet visar en informationsruta där det står att sökningen loggas. Detta sker av patientsekretesskäl
  3. Klicka på OK för att fortsätta
  4. Systemet visar då patientens namn, adress, samt namn och adress till den vårdenhet där patienten är listad, och som därmed skall faktureras.
    Denna fakturering hanteras inte av systemet, utan får hanteras direkt mellan berörda vårdgivare.