7.2 Sök avtal

På denna sidan kan du söka upp ett avtal för barn- och ungdomstandvård. Det finns ett avtal för varje klinik/vårdenhet, och eftersom Folktandvårdens kliniker är
har slutansvar måste det finnas ett avtal per Folktandvårdsklinik. Det är i avtalet man anger vilka slutansvarsområden som en klinik ansvarar för.

För att söka på alla avtal, lämna alla sökfält orörda och klicka på knappen Sök. Systemet visar då alla avtal i databasen.

Man kan bläddra mellan sidorna längst ned på sidan.

 Man kan filtrera listan på följande parametrar:

  • Internt avtals-id: Man kan söka på del av avtals-id
  • Externt avtals-id: Man kan söka på del av externt avtals-id
  • Slutansvar: Alla/Ja/Nej. Man kan alltså välja om vårdenheter med slutansvar skall inkluderas i sökningen eller inte
  • Vårdgivare: Det går att filtrera sökningen på en specifik vårdgivare/leverantör
  • Status: Man kan filtrera på avtalsstatus, t ex söka fram alla uppsagda avtal, eller avtal under granskning
  • Har vite: Filtrering på alla avtal där regionens beställarenhet har registrerat vite. Denna funktion används inte av alla regioner men finns där för de som vill.
  • Har granskning: Filtrering på alla avtal där Regionens beställarenhet har registrerat granskningsaktivitet 
  • Avtalstyp: I Region Västmanland går det även att söka på avtalstyp, valen är "Barn och ungdom" samt "Ortodontikonsult"

Du kan exportera sökresultatet till Excel genom att klicka på Excelikonen ovanför sökresultatlistan. Då startar systemet Excel och visar sökresultatet där