7.5 Barn ej boende i slutansvarsområde

Detta är en kontrollfunktion som har till uppgift att bevaka att barn som inte fått en komplett tillhörighet gällande län-kommun-församling-postnr inte tappas bort.

Varje natt får WebbKorals personregister en uppdatering från folkbokföringen via aviseringstjänst. Om det i denna uppdatering skulle fattas t ex postnummer
i adressen, kan inte barnet knytas till ett basområde och därmed inte till ett slutansvarsområde av WebbKoral. Funktionen Barn ej boende i slutansvarsområde
fångar upp dessa barn så att de kan bevakas. Person- och adressuppgifter sköts helt av befolkningsdatabasen, så det finns ingen möjlighet att uppdatera dessa
uppgifter i WebbKoral