7.7 Omlistade patienter

Med denna funktion kan du följa upp om vissa barn omlistar sig ofta. Det finns vanligtvis ingen regel om hur ofta en patient får omlista sig, men hög frekvens av
omlistning kan möjligen indikera att något inte står rätt till.

 För att se om det finns patienter som omlistar sig ofta välj antal omlistningar som skall filtreras fram, med eller utan datumfälten ifyllda.