7.8 Ej inskickad vårdrapport

Funktionen Ej inskickad vårdrapport används för att söka fram om leverantörer har missat att vårdrapportera i tid, dvs innan barnets revisionsperiod gått ut.
Funktionen kan också användas framåtriktat för att se vilka vårdrapporter som förväntas en viss period/månad.

Du kan filtrera på Leverantör (vårdenhet), antingen genom att välja i listan i fältet Leverantör, eller genom att börja skriva in namnet, och låta systemet föreslå
leverantör beroende på vad du matar in  (s. k autocomplete-funktion). Skriver du t ex ”lage” visas alla vårdenheter som har frasen ”lage” i namnet, t ex
Tandlaget Luleå, Tandlaget Piteå etc. Därefter kan du i sökresultatet klicka på den vårdenhet du vill hämta upp.Du kan söka på enskild patient genom att ange
personnummer. Du kan kombinera personnumret med olika kombinationer av År (eller alla år) och månad (eller alla månader). Sökning på t ex 2017 och December
visar alla barn vars revisionperiod slutar under december 2017.

 Motsvarande funktion finns för vårdgivare i Symfoni, så att de kan söka fram underlag till kallelser för barn beroende på när de senast skall registrera en
vårdrapport för dem.