2.5.3.1. INTERCEPTIVCHECK - Översikt

Då en ortodontiremiss blivit färdigbehandlad och konsulten valt att bevilja Interceptivcheck 1 eller Interceptivcheck 2 kommer det framgå under rubriken "Inväntar behandling" i översiktsbilden.

Översikt

På denna sida visas antal beviljade interceptivcheckar som nås genom att klicka på siffrorna.

  • Inväntar behandling - Interceptivcheckar som ännu inte är utförda
  • Utförda behandlingar - Interceptivcheckar som är utförda
  • Utförda OCH fakturerade behandlingar - Interceptivcheckar som är utförda OCH fakturerade
  • Utförda OCH EJ fakturerade behandlingar - Interceptivcheckar som är utförda OCH EJ fakturerade

Sök Interceptivcheck

För att söka fram en interceptivcheck är det enklast att göra detta i Sök interceptivcheck-fliken som finns under Interceptivcheck/Interceptivcheckar/Sök interceptivcheck. Interceptivcheck kan sökas fram via remiss-ID (som ligger i grunden till den skapade interceptivchecken), check-id, patientens personnummer och även via olika status.

Tryck på Sök-knappen för att få fram sökresultatet. I den lista som visas under sökdelen kan man klicka på länken Visa för att öppna upp interceptivchecken.