2.5.3.2. INTERCEPTIVCHECK - Interceptivcheck

När en Interceptivcheck öppnas från söksidan syns remissen som ligger till grund för beslutet om checken. I remissen rapporteras utförd behandling i fliken "Interceptivcheck".

Om remittenten utfört interceptivbehandlingen själv

Inloggad användare står redan ifylld med klinik och namn. För att rapportera utförd och avslutad behandling, klicka i rutan "Utförd och avslutad" och sedan "Rapportera".

Om annan vårdgivare utfört interceptivchecksbehandlingen

Ändra till: Om en annan klinik blivit ombedd att utföra den Interceptiva behandlingen rapporteras det i samma gränssnitt som ovan, däremot väljs "Annan utförare". Fyll i begärda uppgifter i de tomma fälten och klicka i rutan "Utförd och avslutad" därefter knappen "Rapportera".

Vid felaktig rapportering

Vid felaktig rapportering klicka på knappen "Ta bort" för att återställa sidan och börja om rapporteringen på nytt.