2.5.3.3. INTERCEPTIVCHECK - Fakturering

Fakturor

En gång per månad, senast den 25:e varje månad, kan allmäntandläkaren fakturera ny faktura direkt till tandvårdsenheten. Som fakturaunderlag hämtar systemet alla utförda interceptivcheckar som inte tidigare har fakturerats i de registrerade checkarna.

Ersättning utgår med 100% av innevarande års totalbelopp gällande interceptivcheck 1 och interceptivcheck 2.

Skicka ny faktura

Allmäntandläkaren går in på fliken Fakturering/Interceptivcheck/Skicka ny faktura. Om det finns ärenden att fakturera kommer detta att indikeras med en asterisk ( * ) på respektive flik.

Systemet hämtar alla utförda interceptivcheckar som inte tidigare fakturerats och visar dessa i en lista. Vill allmäntandläkaren se detaljer på en viss check kan den öppnas via länken Visa check som finns i slutet på varje fakturarad.

Allmäntandläkaren anger sin fakturareferens i fältet Er fakturaref. och skickar fakturan via Skicka faktura-knappen.

Sök tidigare fakturor

Allmäntandläkaren går in på fliken Fakturering/Interceptivcheck/Sök tidigare fakturor.

Det går att ange olika parametrar för att söka upp tidigare skickade fakturor t.ex. personnummer.

För att söka upp tryck på Sök-knappen.

Systemet visar en lista med fakturor som stämmer in på sökningen och detaljer kan öppnas upp via länken Visa.