10.1. LI-INTC - Översikt

På denna sida kan du som TVE-handläggare se hur många interceptivcheckar som finns just nu i respektive status.

Genom att klicka på en siffra för en status förs du till söksidan för Interceptivcheckar där relevant sökresultat visas.

  • Inväntar behandling - Antalet Interceptivcheckar som ännu inte blivit utförda
  • Utförda behandlingar - Antalet utförda interceptivbehandlingar
  • Utförda OCH fakturerade behandlingar - Antalet utförda behandlingar som även fakturerats
  • Utförda OCH EJ fakturerade behandlingar - Antalet utförda behandlingar som inväntar fakturering

Det totala antalet Interceptivcheckar får du alltså genom att addera ruta 1 och ruta 2. Ruta 3 och ruta 4 står för totalen i ruta 2.