10.2. LI-INTC - Sök/Visa Interceptivcheck

Sök Interceptivcheck

TVE-handläggaren kan söka fram en interceptivcehck utifrån olika sökparametrar och därefter öppna upp denna och kontrollera innehållet via länken "Visa".

Kolumnen "Värde" populeras med ett belopp så fort Interceptivchecken är utförd.

Visa Interceptivcheck

Här visas all information som finns registrerad i den ortodontiremiss som ligger i grunden till Interceptivchecken du sökt fram. I fliken "Interceptivcheck" finns informationen för utförandet av Interceptivchecken.