1.3.1. Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård

 1. För att registrera en faktura för bastandvård, välj Fakturera vård under menyrubriken Tandvårdsstöd: Ett fönster öppnas där du skall börja registrera fakturainformationen

   

 2. Börja med att ange en egen fakturareferens, t ex den referens som skapas av ert journalsystem eller faktureringssystem. Detta måste vara unikt per fakturerad klinik och används som referens
  vid utbetalning: Klicka därefter på knappen ”+ Lägg till räkning (ej förhandsbedömd vård)”. Du kan registrera flera räkningar på en faktura. En räkning avser en patient. När du klickat på knappen
  öppnas nästa sida, där du skall ange vilken patient som räkningen avser.

   

 3. Ange personnummer för patienten, en egen referens för räkningen, samt välj patientkategori. (Egen referens för räkningen är en unik identifierare per räkning i en faktura)

   

 4. När du valt patientkategori öppnas resten av sidan upp så att du kan registrera din räkning. Följande registreringsbild visas:

   

  Frikort: Om det finns frikort registrerat på patienten i systemet, markerar du det frikort som skall åberopas i kolumnen Använd. Om patienten inte har ett giltigt frikort i Symfoni men visat upp ett
  sådant vid behandlingen, skall du registrera in frikortet med frikortsnummer och giltighetstider. Klicka sedan på knappen ”+Lägg till frikort”. Observera att om patienten har giltigt frikort på behandlingsdagen,
  skall EJ patientavgift registreras, och vice versa. Detta kontrolleras av systemet när du sparar räkningen senare.

  Tandvårdsintyg: Om räkningen avser en patient som har N-intyg eller F-kort, så visas dessa här. Det kan finnas intyg eller kort med olika giltighetstider, och det är viktigt att intyget eller kortet
  var giltigt på dagen för behandlingen. Systemet har kontroll på om ett N-intyg eller F-kort var giltigt på behandlingsdagen. Därför räcker det att du markerar det intyg eller kort som bäst motsvarar
  den behandlingsperiod som räkningen avser.

  Åtgärder: Här registrerar du behandlingsdatum och åtgärder för räkningen, se nedan.
   

 5. Ange åtgärder som skall ingå i räkningen genom att först ange behandlingsdatum för åtgärden, därefter åtgärden. Systemet har inmatningshjälp för åtgärder, så när du anger t ex ”1”, visar systemet
  en lista med alla åtgärder som börjar på ”1”. Snabb välj den åtgärd du vill ange med piltangenten Nedåt och sedan klicka eller tryck Enter. Systemet hämtar automatiskt priset. För vissa åtgärder skall
  du ange specifik tand eller käke, medan detta kan uteslutas för generella åtgärder som gäller hela bettet. Om du missar detta visar systemet ett meddelande direkt så att du kan rätta. När du angivit
  datum, åtgärd antal och ev. tand/käke, klickar du på ”+ Lägg till åtgärd” för att inkludera åtgärden i räkningen:

   

 6. Du kan bifoga dokument i räkningen, genom att ange dokumenttyp, ladda upp dokumentet och sedan klicka på ”+Lägg till dokument”

   

 7. När du är klar, klicka på Spara räkning. Systemet gör ett antal kontroller, t ex för en N-patient, att patienten hade ett giltigt tandvårdsintyg på behandlingsdagen. Felmeddelanden
  visas i rött upptill på sidan, exempel:  Gör eventuella korrigeringar och klicka på Spara räkning igen. Systemet sparar räkningen och återvänder till startsidan för fakturaregistreringen: Nu kan du skapa ytterligare räkningar på samma
  faktura (samlingsfaktura) genom att klicka på endera av knapparna ”+ Lägg till räkning (förhandsbedömd vård)” och ”+ Lägg till räkning (ej förhandsbedömd vård)”, se nästa avsnitt i manualen.  För att fakturera förhandsbedömd vård, välj funktionen Fakturera vård i menyn Tandvårdsstöd. I exemplet nedan fortsätter vi med den faktura som användes ovan för Ej förhandsbedömd vård.