1.3.4. Sök fakturor och räkningar

Sök fakturor och räkningar

Alla inskickade fakturor och räkningar är sökbara i funktionen Sök fakturor, som väljs i menyn Tandvårdsstöd på Symfonis startsida.

I fältet Fakturanummer kan du söka både på fakturanummer (samlingsfakturan för flera räkningar) och på räkningsnummer. Du kan också söka på t.ex. patientens
personnummer för att se alla fakturor och räkningar som finns på en viss patient. Du kan också söka på fakturatyperna; Förhandsbedömd vård, Ej förhandsbedömd
vård,
 Munhälsobedömningsfakturor, Utbildningsfakturor samt Kreditfakturor. Givetvis är det endast leverantörer av Uppsökande verksamhet som
har fakturatyperna Munhälsobedömningsfakturor och Utbildningsfakturor.

I fältet Fakturastatus går det att filtrera ut fakturor på dess status (Registrerad, Godkänd för Utbetalning, Utbetalas och Makulerad).

Om du har behörighet på ”paraplynivå”, dvs. att du kan se alla klinikers information inom ditt paraply (t.ex. Folktandvården) så finns det även ett fält att filtrera
sökresultatet på enskild klinik.
Kolumnrubrikerna (blå till färgen) Fakturanr, Räkningsnr, Eget fakturanr, Typ o.s.v. är klickbara. Du kan växelvis sortera fakturorna i stigande eller fallande ordning
genom att klicka på dem.

Du kan exportera sökresultatet till Excel genom att klicka på pilen till höger om den blå Sök-knappen, och därefter välja Sök och exportera till Excel:

Visa faktura

Längst upp till höger kan du välja att ladda ner den valda räkningen som .PDF.

Genom att vid visa räkning välja en annan räkning uppdateras sidan med den nya räkningens information. På detta vis kan du snabbt navigera mellan olika räkningar.

Stycket kreditering är kollapsad från start, men kan genom att trycka på texten kreditering öppnas upp. Genom att markera åtgärder och sedan trycka på
ta bort markerade åtgärder krediterar du åtgärderna på räkningen. Om du väljer att ta bort alla åtgärder blir hela räkningen makulerad.

Om räkningen redan har godkänts för utbetalning måste ett eget fakturanummer fyllas i då en ny krediträkning kommer att skapas. Knappen heter då kreditera markerade åtgärder.

Sök fakturafiler

Det finns två parametrar att fylla i på denna sida:

 1. Inskickningsdatum - Det datum då fakturan skickades in till systemet.
  1. Endast startdatum - Alla filer inskickade efter ett visst datum.
  2. Endast slutdatum - Alla filer inskickade innan ett visst datum.
  3. Båda datumen -  Alla filer inskickade inom ett visst datumintervall.
 2. Datum för godkännande - Det datum fakturafilen gick igenom fakturafilsvalideringen.
  1. Endast startdatum - Alla filer som gick igenom fakturafilsvalideringen efter ett visst datum.
  2. Endast slutdatum - Alla filer som gick igenom fakturafilsvalideringen innan ett visst datum.
  3. Båda datumen - Alla filer som gick igenom fakturafilsvalideringen inom ett visst datumintervall.

Det går även att trycka på Sök utan att fylla i något datum, då innehåller sökresultatet alla filer du någonsin skickat in.

Genom att trycka på filens namn laddar du ner filen.