1.3.5. Manuell kreditering

Om något skulle visa sig ha fakturerats felaktigt, kan du kreditera en räkning efter att du skickat in den. Systemet håller reda på i vilken status räkningen befinner sig, och hanterar
krediteringen i enlighet med det. Skulle t ex en räkning redan vara attesterad och utbetald av landstinget, kommer kreditbeloppet efter att det processats, att justera kommande utbetalning.

  1. För att manuellt kreditera en inskickad räkning gör du på följande sätt. Sök fram fakturan/räkningen och öppna den. Klicka på sektionen Kreditera. Följande visas: Markera
    den eller de åtgärder i räkningen som du vill kreditera, och klicka därefter på knappen ”Ta bort markerade åtgärder”.   2. Systemet visar först en bekräftelseruta där du får bekräfta krediteringen genom att klicka OK. Därefter visas räkningsbilden med ett bekräftelsemeddelande att krediteringen är
    gjord, och räkningens och fakturans totalbelopp har justerats: