1.1.2. Sök och visa förhandsbedömning

Sök förhandsbedömning

För att söka upp en förhandsbedömning väljer du Sök förhandsbedömning i menyn Tandvårdsstöd, följande bild visas (exempel):Du kan söka på ett eller en kombination av olika sökparametrar: Personnummer; Ärendestatus (t.ex. alla inskickade eller alla som skall kompletteras); Patientkategori;
Datumintervall eller Ärendenummer. Du kan också filtrera på Vårdansvarig och/eller Registrerad av genom att välja namn i listorna. Markerar du rutan
Åtgärder kvar att fakturera visas alla ärenden som fortfarande inte har fakturerats klart. Här kan du också söka fram dina klinikkollegors ärenden med hjälp av
ärendenumret, för ärenden med status Inskickat och senare

Om du har behörighet att se information för alla kliniker (vårdenheter som ingår i ditt s.k. paraply t.ex. Folktandvården), så visas även ett fält för att filtrera
sökresultatet på enskilda kliniker eller Alla kliniker.

Visa förhandsbedömning

Här hittar du all information gällande din FHB.

Längst ner på sidan finns ett fält för egna noteringar. Denna ruta är alltid öppen, oavsett FHB:s status. Om FHB:s status är inskickad kan du via knappen alternativ
återta ärendet och uppdatera det. Detta är möjligt fram tills att tandvårdsenheten på landstinget ändrar status på ärendet till under bedömning.

Om FHB:s status är inväntar komplettering kan du via knappen alternativ välja att komplettera ärendet. Detta öppnar upp ärendet för redigering så du kan lägga
till/ändra information efter landstingets önskemål.

Läs mer om förhandsbedömningssidan och vad du kan göra här 1.1.3. Komplettering, tillägg, makulera, ändra kategori mm