1.2.1. Aktivitetslistan

Aktivitetslistan visar information om vilka munhälsobedömningar som skall göras, den utgör alltså ett planeringsunderlag för den uppsökande verksamheten. På listan visas alla patienter som har ett giltigt
tandvårdsintyg och som tackat Ja till munhälsobedömning. För att ta fram Aktivitetslistan, gör följande:

 1. På Startsidan, välj funktionen Aktivitetslista under menyn Tandvårdsstöd:

 2. Följande bild visas, men där en automatisk sökning görs direkt (inga sökresultat visas i exemplet nedan):  Du kan filtrera listan (söka) på patientens personnummer, ett specifikt Anbudsområde för vilket din organisation har avtal om Uppsökande verksamhet, en specifik boendeenhet,
  Bedöm senast dvs ett datum som är det senaste som munhälsobedömningen skall vara genomförd (finns ej hos alla regioner), samt om filtrering på om Avvikelserapport-patienter
  skall vara med i sökresultatet eller inte. Avvikelse skall rapporteras i de fall där en planerad munhälsobedömning inte kan utföras, t ex pga att patienten var på sjukhus vid tillfället, eller andra hinder uppstod.

  Aktivitetslistan skapas den 10:e januari varje år. En patient måste ha ett Ja på MHB-frågan registrerat för året för att visas på aktivitetslistan för vårdgivaren.

  Vidare visas ikoner för Munvårdskort (MVK) respektive Sjuksköterskerapport (SSK) i Region Uppsalas och Region Västmanlands versioner. Genom att klicka på ikonen kan man fylla i ett pdf-formulär, samt spara och skriva ut det.
  Notera att de ifyllda formulären inte sparas i systemet, så att de kan skrivas ut igen senare. 

 3.  Du kan exportera sökresultatet till Excel och därmed spara ned det till din dator för vidare bearbetning. Klicka på pilen till höger om ordet Sök på sökknappen, och välj ”Sök och exportera till Excel”.