1.2.2. Registrera EPI-rapport eller avvikelse manuellt

Registrera EPI-rapport

 1. För att manuellt registrera en EPI-rapport, välj funktionen Registrera EPI-rapport i menyn Tandvårdsstöd längst upp på sidan, i den grå listen.
 2. Ange patientens personnummer i fältet Personnummer, och klicka på knappen Hämta patient Följande visas:

 3. Ange det datum då munhälsobedömningen utfördes i fältet Utfört datum
 4. Ange vem som utförde munhälsobedömningen, dvs förnamn och efternamn i fältet Utfört av
 5. Välj endera av titlarna Leg. Tandläkare eller Leg. Tandhygienist i fältet Titel
 6. Ange telefonnummer till utföraren i fältet Telefon
 7. Kontrollera att den angivna boendeenheten för patienten är korrekt. Om så inte är fallet måste patienten placeras om på rätt boende. Kontakta kommunens personal för detta.
 8. Klicka på knappen ”+Rapportera EPI-rapport”. Ett antal registreringsfält visas som skiljer sig lite mellan olika landsting, exempel:

 9. Fyll i samtliga fält, och klicka på knappen Skicka in nere till höger på sidan. Systemet gör nu vissa kontroller, t. ex att det fanns ett giltigt avtal om Uppsökande verksamhet för det
  anbudsområde som boendet tillhör vid datumet för munhälsobedömningen, och att alla parametrar angivits i EPI-rapporten. Om allt går bra, visar sedan systemet den ifyllda EPI-rapporten,
  som nu fått ett nummer. Detta nummer syns längst upp i EPI-rapporten:

Registrera avvikelse

Avvikelse skall rapporteras när en planerad munhälsobedömning inte gått att genomföra av olika skäl. Det kan bero på att patienten inte fanns på plats på boendet den aktuella dagen, eller inte var
hemma om det rörde sig om Egen bostad.

Det finns två typer av avvikelserapporter, fakturerbar resp. ej fakturerbar, beroende på landsting. Vilka avvikelser som är fakturerbara skiljer sig mellan landstingenOm man rapporterat in en
fakturerbar avvikelse kommer denna att visas tillsammans med genomförda munhälsobedömningari faktureringsfunktionen (beskrivs längre fram i detta dokument). Systemet håller reda
på detta och visar rätt pris vid faktureringen.

 1. För att registrera en avvikelse, följ samma steg 1-7 som i fallet Registrera EPI-rapport ovan, men klicka därefter på knappen Registrera avvikelserapport istället. Följande sida visas:


   
 2. Markera Avvikelseorsak genom att klicka ett alternativ, och komplettera eventuellt med text i fältet Anteckningar.
  Om patientens vistelse är oklar, markerar du ”Patienten ej på plats och vistelse okänd. Sätt som oplacerad”. I detta fall kommer patienten att visas på landstingets
  granskningslista, och en utredning kommer att ske i samverkan med berörd kommun. Landstinget eller kommunen placerar därefter patienten på rätt boende.
   
 3. Klicka på Skicka in när du är klar. Systemet visar den inskickade avvikelserapporten, som nu fått ett nummer: