1.2.3. Registrera EPI-rapport eller avvikelse via fil

Du kan -om ditt journalsystem (eller annat system) har funktionen att exportera en EPI-rapportfil enligt landstingets specifikation- läsa in en fil med många rapporter istället för satt registrera
dem en och en i Symfoni. Gör då på följande sätt för att registrera EPI-rapporter via fil:


 1. Välj funktionen Registrera EPI-rapporter via fil, i menyn Tandvårdsstöd:  Följande sida visas, där du skall ladda upp filen:

   


 2. Klicka på knappen Choose file (det kan stå Välj fil eller Bläddra beroende på webbläsare och systemspråk) och bläddra fram till den fil du vill läsa in, samt markera den och klicka på Open/Öppna
   
 3. Filens namn visas till höger om knappen:

   


 4. Du kan sedan välja mellan två alternativ, ”Skicka in för validering endast” eller ”Skicka in”. Om du väljer det förra, kommer systemet att kontrollera (validera) filens innehåll, och returnera en eller två filer som du
  sedan kan titta på. Den ena filen innehåller alla EPI-rapporter som är korrekta och har passerat kontrollerna, den ev. andra filen innehåller alla EPI-rapporter där fel upptäckts. Fel kan vara att data fattas, att fel
  patienter finns med (t ex patienter som tackat Nej till munhälsobedömning osv). Om du öppnar filen kan du se de olika felmeddelandena så att de kan undersökas och rättas till innan en ny filuppladdning sker.
  Väljer du alternativet ”Skicka in” kommer systemet att läsa in alla korrekta EPI-rapporter och spara dem som inskickade, men fortfarande kommer ev en felfil returneras med de felaktiga EPI-rapporterna.