1.2.4. Fakturering av munhälsobedömning

En gång per månad kan Din vårdgivarorganisation fakturera utförda och inrapporterade (EPI-rapporter) munhälsobedömningar och i förekommande fall
(vissa regioner) fakturerbara avvikelser.

För vissa regioner sker denna fakturering automatiskt varje månad (f n Region Uppsala) på ett förutbestämt datum. I övriga fall sker faktureringen
manuellt enligt nedan.

 1. För att fakturera manuellt, välj funktion Fakturera MHB i menyn Tandvårdsstöd:  Följande sida visas, med en informationstext markerad med blå färg:  Systemet samlar ihop alla genomförda munhälsobedömningar och fakturerbara avvikelserapporter som utförts sedan förra faktureringen, och visar dessa i en lista
   
 2. För att fakturera, ange en egen fakturareferens i fältet ”Eget fakturanummer”, och klicka sedan på knappen ”Skicka in faktura”. Följande fakturabild visas:  Fakturan har fått ett av systemet genererat fakturanummer. En faktura i Symfoni består generellt alltid av en eller flera ingående Räkningar. Därför skapas även räkning, med ett räkningsnummer.
  Fakturan/räkningen kan laddas ned till din dator eller ditt nätverk som en pdf-fil. Vill du göra detta, klicka på den blå knappen ”Ladda ner som PDF” uppe till höger.
   
 3. Fakturan kommer nu att granskas och godkännas av regionen och därefter sker utbetalning.