1.2.6. Sök EPI-rapporter och avvikelser

 1. Välj funktionen Sök EPI-rapporter och avvikelser i menyn Tandvårdsstöd:  Följande sökbild visas:

   

  Du kan söka på personnummer, EPI-nr/Avvikelsenummer, filtrera på fakturerade/ej fakturerade/alla, filtrera på typerna EPI-rapport eller Avvikelse, ett specifikt anbudsområde enligt di
  organisations avtal, samt boendeenhet. Man kan även filtrera ut alla ej fakturerbara avvikelser samt EPI-rapporter.

  Om du har behörighet att se information för hela din ”paraply-organisation” (t ex Folktandvården) dvs för alla ingående vårdenheter/kliniker, så finns ett extra filter ”Klinik” där du kan
  välja att filtrera på enskild vårdenhet eller att se EPI-nr för alla vårdenheter.