1.2.7. Sök EPI-rapportfiler

  1. Om ditt journalsystem har en exportfunktion för EPI-rapporter som följer landstingets specifikation, kan du importera EPI-rapporter via filinläsning.
    Välj funktionen Sök EPI-rapportfiler i menyn Tandvårdsstöd:    Systemet visar följande bild:    Alla inlästa filer visas om inga datumbegränsningar sätts, och de kan ha antingen status Godkänd (validering av filen har gått bra) eller Inskickad, vilket betyder att filen skickats in efter att den godkänts. Antal godkända eller
    felaktiga EPI-rapporter som ingår i filen visas till höger i tabellen.