2.5.2. Sök utfärdare

 1. För att Söka fram en utfärdare, väljer du funktionen Sök utfärdare i menyn Kommun, på startsidan:


   
 2. När du valt funktionen Sök utfärdare under menyn Kommun, visar systemet följande bild:  Systemet gör ingen automatisk sökning på alla utfärdare i din kommun/stadsdel när sidan visas, utan sökning görs när du klickat på Sök-knappen.
  1. Du kan söka på hela eller delar av förnamn och efternamn. Exempelvis ger inmatning av ”son” i Efternamn träff på alla utfärdare som har ”son” i sitt efternamn
  2. Du kan exportera sökresultatet till en excelfil, genom att klicka på pilen till höger om den blå Sök-knappen. I excelfilen kommer alla e-postadresser att inkluderas.
  3. Du kan sortera listan över utfärdare i växelvis fallande och stigande ordning genom att klicka på kolumnrubrikerna Efternamn, förnamn, Arbetsställe osv.
  4. Knappen Återställ rensar alla sökfält