2.5.3. Redigera utfärdare

 1. Denna funktion låter en användare med behörighet att ändra en intygsutfärdares uppgifter och behörighet att utfärda tandvårdsintyg. För att redigera en utfärdare väljer du först
  att söka fram utfärdaren med sökfunktionen (se ovan) och klicka på utfärdarens HSAID i sökresultatet. Följande redigeringsbild visas.
  (Om den inloggade användaren har rollen "Huvudansvarig" visas fler alternativ, se nedan. Denna roll används inte av alla regioner)
 2. För att t ex begränsa en utfärdares behörighet till endast utvalda boenden, markera alternativet Välj boenden under 3. Koppla boendeenheter, och klicka därefter på ett boende i listan
  följt av klick på knappen "+Lägg till valda boendeenheter". Boendeenheten kommer då att läggas till i listan Kopplade boendeenheter. Ångrar du dig klickar du på Ta bort-knappen
  för boendet. Om du vill ge utfärdare rätt att utfärda intyg för alla boenden, klickar du i alternativet Alla boendeenheter, under rubriken 3. Koppla boendeenheter.
  När du är klar, klicka på Spara uppgifterna.
 3. Vill du ta bort utfärdaren gör du det genom att klicka på den röda Ta bort utfärdaren-knappen.

Om den inloggade användaren har rollen "Huvudansvarig" (används inte av alla regioner) visas en något annorlunda redigeringsbild jämfört med bilden ovan:

Redigeringsbild för användare med rollen huvudansvarig (HA):

I bilden ovan ser man den inringade checkboxen för "Ansvarig privat boende". En användare, som har rollen "Huvudansvarig" (HA), kan via denna checkbox direkt
skapa nya utfärdare med rollen "Ansvarig privat boende". En användare med rollen "Ansvarig privat boende" har rätt att skapa intyg och utfärdare för de boendeenheter som användaren är kopplad till.