2.4.4. Makulera tandvårdsintyg

 1. För att makulera ett intyg, sök fram intyget (se föregående avsnitt i manualen). Klicka på intygsnumret i sökträffresultatet. Följande bild visas:


   
 2. Klicka på knappen Makulera intyg i nedre högra hörnet. Följande bild visas:


   
 3. För att makulera intyget, klicka i rutan ”Härmed intygar jag att patienten informerats…” och beskriv sedan omständigheter/orsak till att intyget makulerats i textfältet Kommentarer.
  Om du ångrar dig, kan du avbryta genom att klicka på knappen Avbryt.
   
 4. Makulera intyget genom att klicka på knappen ”Makulera intyg”, i nedre högra hörnet. Systemet visar en bekräftelse på att intyget makulerats, och ändrar status till Makulerat,
  på följande sätt: