2.4.3. Redigera tandvårdsintyg

Du kan i vissa regioner göra ändringar i ett befintligt aktivt tandvårdsintyg. Du kan även skicka en kopia på intyget (nytt brev med intyg) till den berättigade, eller i vissa regioner ändra giltighetstiden på intyget.

 1. För att skicka en ny kopia av intyget till intygsinnehavaren, välj funktionen ”Skapa nytt, ändra eller skapa kopia på tandvårdsintyg” under menyn Kommun längst upp på sidan.
   
 2. Ange patientens personnummer och klicka på knappen Hämta patient. Om patienten har ett aktivt intyg, visas följande information (exakt hur informationen visas kan skilja sig
  något mellan olika regioners versioner av systemet):

   
 3. I fältet Intygsalternativ, välj ”Skicka kopia på befintligt intyg”. Systemet öppnar då upp alla intygsinformation på följande sätt:  Gör de ändringar som behövs, inklusive välj adress dit intyget skall skickas i fältet ”Skicka intyg till”. Klicka sedan på Skicka in. Systemet visar en bekräftelse
  på att intyget uppdateras och skickats in, och en ny kopia med samma intygsnummer kommer att skickas till angiven adress.


  Du kan inte ändra Patientkategori eller giltighetstider med denna funktion. För att se hur du ändrar giltighetstid, se pkt 4 nedan. 

  Om du måste ändra patientkategori, måste du i nuläget makulera intyget i sin helhet och utfärda ett nytt intyg.


 4. För att ändra giltighetstid (gäller endast vissa regioner) på ett befintligt aktivt intyg, välj istället ”Ändra giltighetstid” i steg 3 ovan. Intygsbilden öppnas upp, men denna gång med fältet ”Giltigt t o m" redigerbart.
  Ändra giltighetstiden och klicka sedan på Skicka in. Samma bekräftelse som i förra fallet visas (se bilden ovan).

 5. För att makulera och skapa nytt intyg (gäller endast vissa regioner) välj istället "Makulera befintligt och utfärda nytt" i steg 3 ovan. Du kan nu lägga till ett svar i Munhälsobedömning, ändra Boendeuppgifter, ändra Kontaktuppgifter till kontaktperson, samt byta patientkategori och ändra Giltighetstid.
  Klicka sedan på Skicka in. Samma bekräftelse som i förra fallet visas (se bilden ovan).

 6. För regioner där dessa funktioner inte finns och det inte går att byta datum gäller det att makulera intyget i sin helhet och utfärda ett nytt intyg.