3.1. Aktiva ärenden och visa förhandsbedömning

 1. 1. Välj Aktiva ärenden i meny Konsult, se bilden ovan. Om det finns ett ärende som skickats till dig för utlåtande, visas det i listan med status ”Väntar svar” så här:  Regionens bedömningstandläkare kan skicka ärendet till dig för utlåtande mer än en gång. Bedömningstandläkaren kan också när som helst avbryta genom att i sin del av systemet avbryta konsultationen
  och ta tillbaka ärendet. I detta fall försvinner ärendet från vyn Aktiva ärenden.
   
 2. Klicka på ärendenumret för att titta på ärendets innehåll och skriva utlåtande till regionens bedömningstandläkare. När du öppnar ärendet visas överst i blått vilket meddelande bedömningstandläkaren
  skrivit i sin begäran till dig:  Under tandkartan finns ett antal expanderbara sektioner som visar olika delar av ärendet:  Åtgärder: här visas vilka åtgärder vårdgivaren har inkluderat i sin terapiplan.
  Anamnes och status: ett textfält med vårdgivarens beskrivning.
  Terapiplan, motivering och prognos: ett textfält med vårdgivarens beskrivning
  Bilagor: De dokument som vårdgivaren bilagt ärendet, t ex röntgen bilder, läkarintyg, foton etc. För att öppna ett dokument, klicka på dokumentlänken.
  Tidigare konsultutlåtanden: Här visas eventuella tidigare konsultutlåtanden som du gjort i ärendet.
  Övriga förhandsbedömningar: Om patienten har tidigare förhandsbedömningar i systemet, visas de här. Klicka på respektive ärende för att öppna det.
  Konsultutlåtande: Ett textfält där du som konsult skall skriva ett utlåtande, för att sedan skicka tillbaka ärendet till bedömningstandläkaren på regionen.