3.2. Skriva konsultutlåtande

 1. När du studerat ärendet och är redo att skriva utlåtandet, skriver du en relevant text i textrutan Svar till bedömningstandläkare:


   
 2. Du kan bifoga ett eller flera dokument i ditt svar. För att göra detta väljer du dokumenttyp Konsultsvar, bläddrar fram till filen du vill bifoga (som du har sparat på en tillgänglig plats) genom
  att klicka på Choose file (kan stå något annat beroende på språk etc hos din webbläsare), markerar filen och sedan klickar på knappen ”+Lägg till dokument”. Om du ångrar dig kan du ta
  bort en bilaga genom att klicka på den röda knappen ”Ta bort”.
   
 3. Du kan välja att spara ett utkast, för att senare färdigställa och skicka in ditt utlåtande. Utkastet blir tillgängligt under Aktiva ärenden.
   
 4. När du är klar, klickar du på ”Skicka svar”. Systemet visar en bekräftelse i grönt att ärendet skickats in till landstingets bedömningstandläkare, på detta sätt: