1.1.0. Om förhandsbedömningsprocessen

Regelverket kring regionsfinansierad tandvård stipulerar att vård av viss omfattning och innehåll måste förhandsbedömmas av landstingets bedömningstandläkare.
Sedan ett antal år finns IT-stödet Symfoni för att hantera denna process. Symfoni har stöd för hela förhandsbedömningsprocessen och ersätter tidigare pappersbaserad process.
Basflödet för en förhandsbedömning ser ut som följer:

Figurtext: Huvudflödet för en förhandsbedömning. TVE = Regionens tandvårdsenhet/grupp