0. Inloggning i Libretto

Behörigheter och nya användare

För att logga in i systemet behöver du vara registrerad som användare av systemet hos Tandvårdsenheten. Du behöver SITHS-kort.

• SITHS-kort med lagrat SITHS-certifikat

Det finns två olika behörighetsnivåer i Libretto. Den högsta behörigheten innefattar att kunna se och redigera information om alla patienter listade inom den egna organisationen.

För de organisationer där det finns kliniker/kostnadsställen under en huvudorganisation, t ex. Praktikertjänst eller Folktandvården, finns ytterligare en behörighetsnivå där användaren endast kan söka fram och redigera information om de patienter som finns listade på den egna mottagningen.

Logga in i Libretto

Du loggar in i systemet Libretto via https://tandvard.sll.se. På Tandvårdsenhetens portalsida finns information från Tandvårdsenheten, kontaktuppgifter och inloggningsmöjlighet till systemen som finns under portalen. Vid inloggning i Libretto ska användaren använda sig av SITHS-kort. Detta är nödvändigt för att systemet skall kunna verifiera att du har behörighet att använda systemet.
 

Spärrat kort

Om du skriver felaktig inloggningskod för många gånger kommer ditt SITHS-kort att spärras. Du måste då låsa upp kortet med PUK-koden som kom med de andra koderna till kortet. Instruktion finns på Vårdgivarguiden under "PIN- och PUK-koder". 

Startsidan för Libretto

Den första sidan som visas efter inloggning är startsidan. Sidan innehåller denna manual för Libretto och där finns också information från Tandvårdsenheten riktad till dig som användare.
På startsidan finns det en snabbväg för att öppna information om en patient. Genom att fylla i ett personnummer öppnas fliken patientinformation.

Uppgifter om patient som är listad hos vårdgivaren kan sökas fram här. Vårdgivare med områdesansvar kan också söka fram uppgifter om olistade patienter.

Behörigheter till flera organisationer/kliniker

Det går att koppla flera organisationer/kliniker till en användare för att slippa flera separata inloggningar. Detta kan vara lämpligt om användaren t ex sköter administrationen i flera kliniker.

Om du som användare har behörighet till flera organisationer/kliniker kan du enkelt byta mellan dess via länken Byt vårdgivare. (Finns till höger om namnet på den som är inloggad).

Klickar du på den visas en sida med de vårdgivare du kan hantera och du kan byta fritt mellan dem för att hantera var och en utan att logga ut från systemet.

Byt till en av dina upplagda vårdgivare genom att klicka på länken som står bredvid vårdgivaren Välj vårdgivare. Efter bytet visas den valda vårdgivaren högst uppe i högra hörnet.