7.2. LKGCF - Patienthantering

Registrera ny patient

Efter det att en patient inkommit ska denna registreras i systemet.

För att komma till registreringen kan man från Översikt-fliken klicka på länken > Registrera ny patient alternativt välja fliken Patient och sedan fliken Registrera ny patient.

 1. Fyll i patientens personnummer och tryck på Hämta.
 2. Patientens personuppgifter fylls nu i automatiskt av systemet.
 3. Välj om patienten är av typ LKG eller CF.
 4. Tryck på Registrera patient.

Nedan listas olika orsaker till varför en patient inte kan registreras i systemet:

 • Patienten är inte folkbokförd inom Stockholms län.
 • Patienten är avliden.
 • Patienten är redan registrerad på kliniken.
 • Patienten är registrerad som ortodontipatient.
 • Patienten är äldre än 22 år.

Övertagande

Patienten är redan registrerad hos annan käkortoped. Denna patient kan då övertas om det finns en överenskommelse med den andra vårdgivaren. Knappen heter då istället Övertag patient.

Sök patient

Vill man söka upp en eller flera patienter kan man via fliken Sök patient ange olika villkor och därefter söka fram patienterna via Sök-knappen. De sökparametrar som finns är:

 • Personnummer
 • Registreringsdatum fr.o.m.
 • Registreringsdatum t.o.m.
 • LKG/CF-status
 • LKG/CF-typ

Patienter som stämmer in på sökningen visas i en lista enligt ovan. För att öppna upp en patient klickar du på patientens personnummer som är en länk varefter patientuppgifter visas.

Visa patient

Efter att man öppnat upp en patient på visningssidan kan man läsa patientuppgifter samt avbryta behandlingen om det skulle vara aktuellt. Systemet avslutar behandlingar om patienten flyttar från länet eller avlider.