7.3. LKGCF - Fakturering

Fakturera

En gång per månad, senast den 25:e varje månad, kan käkortopeden fakturera tandvårdsenheten för att få ersättning för vård som utförs på de registrerade barnen. Under fliken Fakturering / Käkortopedi / Skicka ny faktura tar systemet fram alla registrerade barn och ersättningsbelopp per patient. Totalsumman visas högst upp och faktureraren anger fakturareferens och skickar fakturan via knappen Skicka faktura. Om det finns ärenden att fakturera kommer detta att indikeras med en asterisk ( * ) på respektive flik.

Sök tidigare fakturor

I denna flik kan man söka fram tidigare skickade fakturor via olika parametrar enligt bilden nedan och söka via knappen Sök.

  • Extern fakturareferens
  • Verifikationsnummer
  • Fakturadatum, fr.o.m. och t.o.m.
  • Personnummer
  • Fakturastatus

Fakturor som passar in på sökningen visas i en lista och kan öppnas upp via länken Visa.